اخبار روز (کلیک کنید)

تبلیغات تلویزیونی و رادیویی کانســـه در سازمان صدا و سیما

  • پخش تبلیغات تلویزیونی کانســه در شبکه‌های سیما از تاریخ 1402/01/02 از شبکه 1، شبکه نمایش، شبکه سلامت، شبکه 4، شبکه نسیم و ...
     
  • پخش تبلیغات رادیویی کانسه از تاریخ 1402/01/15 از شبکه‌های رادیویی صدا از رادیو آوا، رادیو فرهنگ، رادیو صبا، رادیو سلامت